Adres:

02-797 Warszawa ul. Trakt leśny 66

[tabby title=”Przyczyny”]

Jako że nic nie dzieje się bez przyczyny, w przypadkach tak śmiertelnych chorób należy zrobić wszystko by ustalić choć w przybliżeniu powód choroby. Logicznym więc wnioskiem jest poszukiwanie czynników, które muszą być
w związku z miejscem dotkniętym zmianą. I tak problemy z przewodem pokarmowym najprawdopodobniej będą związane z czynnikami bezpośrednio z nim związanymi czyli tym co zjadamy. Drogą pokarmową również do organizmu dostają się różnego rodzaju patogeny. Nowotwory piersi, jajników, prostaty, macicy swe zaburzenia będą „zawdzięczały” deregulacji układu endokrynnego przez obecność konkretnego patogenu wraz
z kancerogenami a białaczki wzmożeniu immunologicznemu spowodowanym „obcym” białkiem. Glejaki z kolei wykazują podobieństwo mechanizmów do nowotworów węzłów chłonnych, ponieważ oprócz funkcji metabolicznych, komórki glejowe pełnią rolę wartowniczą. Wyłapują patogeny, by nie udało się im przedostać przez barierę krew – mózg. W każdym przypadku mamy do czynienia z konkretnym patogenem. Podejście uwzględniające istnienie bezpośrednich przyczyn zawęża metody działania do konkretnych poszukiwań przeprowadzanych dostępnymi narzędziami ale tak jak w przypadku lotnictwa, do katastrofy – choroby nie dochodzi tylko z jednej przyczyny. W przypadku chorób nowotworowych zawsze istnieje co najmniej jeden element wzmacniający działanie konkretnego patogenu, który również należy zdefiniować. Od tego momentu zaczyna się praca nad wyeliminowaniem niepożądanych czynników . Równolegle należy stworzyć warunki konieczne do uruchomienia mechanizmów samo naprawczych. Komórki wszystkich tkanek bowiem są wyposażone w takie mechanizmy a proces autodestrukcji tych nieprawidłowych nazywa się apoptozą. Jakkolwiek źle będziemy myśleli
o tej chorobie, dziś dysponujemy już dużo szerszą wiedzą o jej przyczynach oraz doświadczeniem w prowadzeniu chorych.

[tabby title=”Pierwsza diagnoza”]

Z naszych doświadczeń z pacjentami wynika, że najwięcej błędów jest popełniane po pierwszej diagnozie. Naturalna i zrozumiała panika, w jaką wpada człowiek usłyszawszy tak niedobrą wiadomość każe rozpocząć natychmiast poszukiwania złotego środka na wyleczenie. W tym okresie też lekarze mając zdeterminowanego pacjenta decydują się na szybkie zrobienie biopsji jeśli jest to możliwe a zaraz potem na zaordynowanie chemii.
Choć trudno to uzasadnić człowiekowi choremu, po pierwszej diagnozie przede wszystkim wskazany jest spokój. Najważniejszą kwestią w tym czasie jest ustalenie prędkości zmian i uważam to za ważniejsze od rozpoznania typu nowotworzenia. W tym celu należy w ciągu 3 – 4 tygodni powtórzyć badanie, najlepiej na tym samym urządzeniu przez tego samego diagnostę. Oczywiście istnieją pewne wyjątki, ale one nie pozostawiają wątpliwości co do szybkości działania. Po drugim badaniu na ogół już wiadomo jakie jest tempo wzrostu i ile jest czasu na podjęcie odpowiednich decyzji dotyczących leczenia.

Dr Radwański
specjalista medycyny żywienia w chorobach przewlekłych, cywilizacyjnych i onkologicznych
Szef Poradni Chorób Cywilizacyjnych i Onkologicznych

 

[tabby title=”Poradnia Ch. Onkologicz.”]

W Poradni Chorób Cywilizacyjnych i Onkologicznych przy Centrum R Medica specjalizujemy się
w diagnozowaniu przyczyn chorób cywilizacyjnych i zabiegach opartych na naturalnych metodach terapeutycznych wspierających terapie medyczne. Stosowane zaawansowane technologie i najnowocześniejsze metody diagnostyczne z zakresu medycyny konwencjonalnej i komplementarnej oraz czerpanie z mądrości medycyny Wschodu, wspomaga pacjentów w niwelowaniu problemów zdrowotnych i zapobieganiu im.

Jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie zdiagnozować przyczyny , dokonać analizy fenotypowej pacjenta, określić stan homeostazy organizmu, wiek biologiczny, typ metaboliczny, tendencje zdrowotne, nadmiary i niedobory, stan emocjonalny etc , a na tej podstawie stworzyć Indywidualny Plan Terapeutyczny określający cel i metody , którymi mamy go osiągnąć ( min: dieta spersonalizowana, program żywieniowy, pomoc psychologiczna, program aktywności fizycznej, pielęgnacji Ciała i Umysłu, program edukacyjny, program relaksacyjny, suplementacja, program oczyszczający Ciało i Duszę ….)

CELEM jest powstrzymywanie procesów degeneracji komórek i zachowaniu jak najdłużej adekwatnego wieku biologicznego.

Dr Radwański – specjalista medycyny żywienia  w chorobach przewlekłych i onkologicznych mówi że : „ … choroby układu krążenia, onkologiczne, otyłość, wypalenie zawodowe, alergie, natręctwa, cukrzyca, depresja i inne …
w większości z nich można doszukiwać się przyczyn w złych nawykach żywieniowych, niehigienicznym trybie życia, stosowaniem używek, zakażeniach patogenami, permanentnym stresie, niskiej aktywności ruchowej, czy żywności skażonej chemią – i dodaje :” Ważne jest , aby badać swój organizm i mieć świadomość zagrożeń , których możemy się ustrzec zanim będzie za późno”

Zdobyczne nieustannie rozwijającej się cywilizacji mają zarówno pozytywne strony, ale niosą również wiele negatywnych, w szczególności dotyczących lawinowo postępujących chorób cywilizacyjnych. Widocznymi elementami mającymi wpływ są : industrializacja, urbanizacja, motoryzacja, chemizacja rolnictwa. Równie niebezpieczne jednak są te absorbujące naszą uwagę i czas. Pośpiech, dążenie do sukcesu kosztem kontaktu
z naturą, wypoczynku, racjonalnego odżywiania, aktywności fizycznej , wpływa na nie radzenie sobie ze stresem, skłania do stosowania używek , a powtarzalne w długim czasie negatywne działania prowadzą do zaburzeń homeostazy organizmu w zakresie biochemii, fizjologii czy psychiki i doprowadzają do interakcji czynników środowiskowych (dyslipidemii) i rozwoju chorób cywilizacyjnych min: nadciśnienia tętniczego, chorób układu krążenia, otyłości, cukrzycy czy nowotworów.

Nasi specjaliści z różnych dziedzin: lekarze, fizjoterapeuci, psychoonkolodzy, rehabilitanci, pielęgniarki, dietetycy, terapeuci, trenerzy, pedagodzy itd. docierają do przyczyn problemów zdrowotnych stosując dokładny wywiad zdrowotny, gruntowne analizy laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne, indywidualne, naturalne terapie eliminacyjne zmierzające do uzdrowienia i zharmonizowania pracy całego organizmu.
Zespół Rmedica.

 

[tabbyending]