Adres:

02-797 Warszawa ul. Trakt leśny 66

Zestaw badań w tym Pakiecie pozwala na ocenę funkcjonowania nerek. Nieprawidłowe wyniki poszczególnych badań mogą być pierwszym sygnałem rozwoju schorzeń tego narządu.

Pakiet badań FUNKCJI NEREK obejmuje:

Mocz-badanie ogólne
jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję układu moczowego służącym do wykrywania m.in. chorób nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego.

Mocznik
podwyższone wyniki wskazują na niewydolność nerek, zaburzenia metaboliczne lub odwodnienie organizmu.

Kwas moczowy
badanie związane z zaburzeniami metabolicznymi, chorobami nerek oraz dolegliwościami stawowymi.

Kreatynina
na podstawie wyniku tego oznaczenia wylicza się GFR, którego wartość pozwala ocenić funkcję filtracyjną nerek.

Cystatyna C
nowe badanie, dokładniejsze od kreatyniny, które wykorzystywane jest do oceny funkcji filtracyjnej nerek. Wzrost poziomu Cystatyny C wskazuje na zaburzenia działania nerek.

Elektrolity (Na, K)
rozpoznawanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej występujących m.in. w chorobach nerek lub w odwodnieniu organizmu. Nieprawidłowy poziom elektrolitów może powodować zaburzenia rytmu serca.