Adres:

02-797 Warszawa ul. Trakt leśny 66

Zestaw badań pozwalający na ocenę funkcjonowania wątroby. W Pakiecie znajdują się badania służące rozpoznawaniu zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz sprawdzeniu czy szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B przyniosło oczekiwane efekty. Wśród badań znajdują się także markery nowotworowe oraz badania z zakresu diagnostyki schorzeń wątroby o podłożu autoimmunizacyjnym.

Pakiet badań FUNKCJI WĄTROBY obejmuje:

OB
jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia i umożliwiającym wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi chorobami.

Morfologia krwi
całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi (czerwonych, białych i płytek). Badanie służące do oceny ogólnego stanu zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznania wielu chorób m.in. anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi, niedoborów odporności czy infekcji. Większość chorób powoduje widoczne zmiany w morfologii krwi.

PT (INR)
najważniejsze badania w kierunku zaburzeń krzepnięcia krwi. Znaczny wzrost wartości PT(INR) występuje w chorobach wątroby.

Bilirubina całkowita
badanie odzwierciedlające funkcje wątroby i dróg żółciowych. Stanowi podstawę rozpoznania żółtaczki.

Enzymy wątrobowe
podstawowe badania w diagnostyce wątroby:
ALT (aminotransferaza alaninowa), AST (aminotransferaza asparaginowa) podstawowe badanie przesiewowe w kierunku uszkodzenia wątroby, głównie w następstwie infekcji wirusowych.
Fosfataza zasadowa (ALP) badanie uzupełniające w ocenie funkcji wątroby; jego poziom wzrasta głównie w niedrożności przewodów żółciowych.
GGTP (gamma glutamylotransferaza) badanie przesiewowe w kierunku uszkodzenia wątroby; nieprawidłowe wyniki badań odnotowuje się u osób nadużywających alkohol.

Cholinoesteraza
enzym produkowany w wątrobie, będący wskaźnikiem jej funkcjonowania.

Dehydrogenaza mleczanowa
badanie w kierunku uszkodzenia komórek wątroby na skutek np. zatrucia czy infekcji wirusowych.

Proteinogram
szczegółowe badanie, które pozwala na ilościową ocenę najważniejszych grup białek ustrojowych; odchylenia wyników od normy mogą wskazywać na zaburzenia funkcjonowania wątroby.

CEA, AFP*
tzw. markery nowotworowe; badania wykonywane w kierunku raka wątroby i dróg żółciowych.

HBs antygen
marker zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV).

HCV przeciwciała
wynik dodatni wskazuje na zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV), ale potwierdzenie zakażenia wymaga dodatkowych, specjalistycznych badań z zakresu diagnostyki molekularnej.

Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA1) – test przesiewowy
wstępne badanie w kierunku jednego z typów autoimmunologicznego zapalenia wątroby. W przypadku wyniku dodatniego niezbędne jest wykonanie testu kompleksowego (ANA 2). Jeśli pomimo wyniku ujemnego klinicznie podejrzewane jest autoimmunologiczne zapalenie wątroby, należy wykonać cały wątrobowy panel autoprzeciwciał.

* Wzrost poziomu tych markerów obserwuje się także w przebiegu wielu chorób nienowotworowych i na podstawie podwyższonego wyniku nie można wnioskować o obecności nowotworu. Interpretacja wyniku należy do lekarza w kontekście innych badań i objawów klinicznych.