Adres:

02-797 Warszawa ul. Trakt leśny 66

Badania w tym pakiecie służą do oceny wrodzonej lub nabytej skłonności do nadmiernego krzepnięcia krwi, czyli powstawania zakrzepów i zatorów. Najczęstszymi chorobami z tej grupy są: zakrzepica żył kończyn dolnych, zator płucny, udar niedokrwienny mózgu i zawał mięśnia sercowego. Rzadziej zakrzepy i zatory występują w tętnicach kończyn dolnych lub górnych, w oku czy w naczyniach narządów wewnętrznych np. wątroby czy nerek. Ryzyko zaburzeń nadkrzepliwości jest wysokie u osób, u których choroby te występowały już w młodym wieku, często nawracały lub dotykały innych członków rodziny. Wydaje się, iż czynniki nadkrzepliwości związane są również z niewyjaśnionymi niepowodzeniami w donoszeniu ciąży, a ich obecność należy wykluczyć przed zastosowaniem leków hormonalnych (np. antykoncepcyjnych).

Pakiet badań NADKRZEPLIWOŚCI KRWI obejmuje:

Antytrombina III, białko C, białko S
naturalne antykoagulanty – obniżony poziom tych białek związany jest z tendencją do nadkrzepliwości krwi.

Czynnik V Leiden i mutacja 20210 G-A genu protrombiny
badania genetyczne w kierunku mutacji genów, które powodują zwiększenie ryzyka zachorowania na chorobę zakrzepowo-zatorową.

Przeciwciała przeciw beta2glikoproteinie-I i antykardiolipinowe w klasach IgG i IgM oraz antykoagulant toczniowy
różne przeciwciała antyfosfolipidowe, będące najczęstszą przyczyną nabytej nadkrzepliwości krwi oraz nawracających niepowodzeń położniczych.