Adres:

02-797 Warszawa ul. Trakt leśny 66

Kompleksowy zestaw badań w tym Pakiecie pozwala na ustalenie przyczyn bólów stawów i kości, które mogą być objawami chorób reumatycznych, zaburzeń gospodarki mineralnej czy zakażeń drobnoustrojami.

Pakiet badań REUMATOLOGICZNY obejmuje:

OB
jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia i umożliwiającym wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi chorobami. Im wyższe OB , tym przyczyna dolegliwości stawowych może być poważniejsza.

Morfologia krwi
całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi (czerwonych, białych i płytek). Badanie służące do oceny ogólnego stanu zdrowia. Stanowi pomoc w rozpoznawaniu wielu chorób m.in. infekcji czy chorób reumatycznych.

Kwas moczowy
badanie wykonywane w przypadku bólów kostno-stawowych, przydatne w diagnostyce dny moczanowej.

Proteinogram
szczegółowe badanie, które pozwala na ilościową ocenę najważniejszych grup białek ustrojowych. Podwyższony poziom gamma globulin może występować w niektórych chorobach reumatycznych.

CRP, ilościowo
bardzo czuły wskaźnik toczącego się stanu zapalnego; podwyższony poziom CRP występuje w przebiegu wielu infekcji i chorób reumatycznych.

ASO
badanie, które wykonuje się w przypadku dolegliwości kostno-stawowych, aby wykluczyć gorączkę reumatyczną, związaną z wcześniejszymi infekcjami bakteryjnymi, dla których charakterystyczne są często występujące bóle gardła, głowy i gorączka. Nierozpoznana i nieleczona gorączka reumatyczna może w następstwie powodować zmiany w zastawkach serca.

RF
czynnik reumatoidalny; podstawowe badanie w rozpoznawaniu chorób reumatycznych, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).

anty-CCP
najnowszy i najbardziej specyficzny marker reumatoidalnego zapalenia stawów. Wysoki poziom tych przeciwciał wskazuje na aktywną postać choroby.

Borelioza IgG, Borelioza IgM
badania w kierunku choroby przenoszonej przez kleszcze – boreliozy, której objawami mogą być bóle stawów i kości. Dodatni wynik w klasie IgM świadczy o świeżym zakażeniu, natomiast dodatni wynik tylko w klasie IgG wskazuje jedynie na kontakt z patogenem wywołującym tę chorobę.

Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA1)
test przesiewowy w kierunku uogólnionych chorób tkanki łącznej – jednego z rodzajów chorób reumatycznych objawiających się m.in. bólami kości i stawów oraz ogólnym osłabieniem. W przypadku wyniku dodatniego należy rozszerzyć diagnostykę o badanie kompleksowe – ANA2.