Adres:

02-797 Warszawa ul. Trakt leśny 66

[tabby title=”Czym jest HBS”]

hbsKwantowy Analizator Rezonansowo –Biomagnetyczny to urządzenie związane z medycyną, bio-informatyką, inżynierią elektroniczną i innymi projektami innowacyjnymi określane jako interdyscyplinarne urządzenie high-tech.
Jego technologia opata jest na teorii medycyny kwantowej. Używając zaawansowanego technologicznie sprzętu elektronicznego odbieramy słabe pole magnetyczne ludzkich komórek , które stanowi podstawowa informację służącą do analizy naukowej i oceny zdrowia. Analizę wykonuje się w celu określenia głównych problemów w organizmie i ustalenia ich przyczyny oraz zaproponowanie wytycznych co do profilaktyki i prewencji przed rozwojem chorób.
Kwantowy Analizator Rezonansowo –Biomagnetyczny umożliwia pełny zakres opieki pro zdrowotnej ciała, pomagając doradzić i polecić kierunki holistycznego doboru różnego rodzaju terapii wzmacniających . Urządzenie umożliwia obszerne , nieinwazyjne , proste ,szybkie , ekonomiczne i łatwe wykonanie badania przyczyniając się do rozwoju zindywidualizowanych nauk medycznych, o obszernym zakresie terapeutycznym dla ludzkiego zdrowia

[tabby title=”Co analizuje HBS”]
hbsHuman Body Scanner, to inaczej analizator nadmiarów i niedoborów, który za pomocą najnowocześniejszej elektroniki odczytuje słabe fale elektromagnetyczne wytwarzane przez ludzki organizm. Poza tym przeprowadza ich analizę na poziomach rezonujących komórki ciała.
Fale elektromagnetyczne emitowane przez komórki w ciele człowieka pozwalają na uzyskanie obszernych i przejrzystych danych, dotyczących stanu organizmu: występowania odstępstw od norm oraz wskazania ich przyczyn. Osoba, poddawana temu badaniu ma szansę na wprowadzenie niewielkich zmian w sowim stylu życia, zareagowanie na pierwsze, pojawiające się dolegliwości oraz odzyskanie całościowej harmonii organizmu.

Fale elektromagnetyczne rozchodzą się z zadziwiającą prędkością – 300 000 km/s, a samo skanowanie nie trwa dłużej niż minutę. W tak krótkim czasie można uzyskać kompleksową wiedzę na temat kondycji całego organizmu.

hbsSkanowanie analizatorem pozwala na uzyskanie obszernych raportów o testowanych wskaźnikach, które są także opatrzone komentarzami oraz wyjaśnieniami – można je wydrukować bądź przeczytać na komputerze.
Wykorzystywany przez analizator HBS program komputerowy przedstawia informacje z różnych dziedzin: medycyny, elektroniki, bioinformatyki, dodatkowo korzysta z osiągnięć medycyny kwantowej oraz komputerowej analizy słabego pola elektromagnetycznego komórki. Program ten stanowi zapis sygnałów emisyjnych, tj.: funkcje oraz struktury komórek i organów, wartości parametrów biochemicznych, a także związków chemicznych.

Badanie HBS pozwala na:

  • ocenę aktualnej kondycji całego organizmu w ciągu 56 sekund;
  • ocenę stanu energetycznego narządów : układu pokarmowego, jelit, żołądka, kości i stawów, płuc, tarczycy, serca, naczyń krwionośnych, nerek, trzustki, woreczka i wątroby, nadnerczy, narządów płciowych itd
  • wskazanie niedoborów minerałów, witamin i aminokwasów oraz poziomu zakwaszenia organizmu;
  • rozpoznanie przyczyn dolegliwości i tendencji ( predyspozycji) do chorób: cywilizacyjnych i autoimmunologicznych;
  • wskazanie obecność toksyn i metali oraz alergii na substancje chemiczne w organizmie;
  • dostosowanie indywidualnego programu suplementowania diety;

Po zakończeniu badania specjalista interpretuje wyniki, obszerne raporty o analizowanych wskaźnikach przesyłane są mailowo lub drukujemy skrót raportu.

Specjalista wykonujący badanie w czasie rozmowy udziela porad i uczy pacjenta jak ma sobie poradzić z dolegliwościami zdrowotnymi . Porady dotyczą żywienia, suplementacji, zmiany stylu życia programu oczyszczającego, eliminującego ewentualne patogenne środowisko: pasożyty, grzyby, pleśnie, bakterie, wirusy.
Niekiedy kieruje na dalszą diagnostykę laboratoryjną lub kieruje do lekarza specjalisty w przypadku podejrzeń konkretnych zaburzeń.

Badania i zabiegi odbywają się w przyjaznych warunkach, bezinwazyjnie i bezboleśnie.

Uwaga
Diagnoza aparatem F-Scan Touch jest jednym z elementów diagnozy stanu zdrowia, ale nie zastępuje profesjonalnej diagnozy medycznej. Każdy korzysta z urządzenia na własną odpowiedzialność. Efekty stosowania generatora częstotliwości są indywidualną wypadkową każdego organizmu, co oznacza , że diagnosta i producent nie ponosi odpowiedzialności za efekty diagnostyczno – terapeutyczno – zdrowotne Należy pamiętać, że metoda F-scan jest jednym ze sposobów na kontrolowanie swojego stanu zdrowia i wspomagania leczenia konwencjonalnego i zawsze powinno się kontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym.
Urządzenie HBS posiada odpowiednie oznaczenia CE i certyfikaty w instrukcjach obsługi świadczące o bezpieczeństwie ich użytkowania.

[tabby title=”Medycyna kwantowa”]

hbsCiało ludzkie składa się z milionów komórek . Co sekundę skład, komórki ulega stałym zmianom w trakcie wzrostu, rozwoju, różnicowania, regeneracji, śmierci i podziału . Komórki mają zdolność odbudowy i regeneracji W ciele ludzkim na minutę Ok. 25 mln komórek krwi ulega rozpadowi . Około 100000000 jest stale odnawianych.

W podziale komórek, za procesy wzrostu, odpowiadają jądra atomowe i podstawowe jednostki jądrowe. Komórki cały czas drgają i są w nieustannym ruchu o zmiennej prędkości, stale emitując na zewnątrz fale elektromagnetyczne. Sygnały elektromagnetyczne emitowane przez ciało ludzkie określają szczególny stan w różnych warunkach w jakich znajduje się ludzkie ciało np. zdrowia, choroby czy remisji .Wówczas transmitowany sygnał elektromagnetyczny jest inny dla każdego stanu . Jeśli zmierzony sygnał elektromagnetyczny jest charakterystyczny dla danej komórki i dla danego stanu można określić jego cechy charakterystyczne i ustalić parametry odnosząc się do określonych norm.

Medycyna kwantowa udowadnia iż najbardziej podstawową przyczyną wszelkich chorób jest zaburzony proces wirowania atomów i zmiany na orbitach czyli tzw. powłokach elektronowych. Zmiana położenia elektronów na orbitach powoduje ,że całe atomy ,a także cząsteczki i w konsekwencji komórki ulegają zmianom biologicznym zaczynając od małych cząsteczek, a następnie doprowadzając do zmian w makrocząsteczkach biologicznych, a następnie powodują zmiany w komórkach. W końcowym efekcie pojawiają się widoczne zmiany w organach .

Ponieważ elektron jako ładunek atomowy (-) jest odpowiedzialny za wartość energetyczną ciała, odpowiada także za równowagę układu energetycznego w komórce. Zachwiany układ orbitalny zmienia częstotliwość fal emitowanych przez atomy na zewnątrz komórki . Zmienione fale elektromagnetyczne wysyłane na zewnątrz organizmu manifestują zmiany elektromagnetyczne występujące u człowieka w czasie chorób oraz w określonym stanie niedożywienia. Jednakże ta energia jest bardzo słaba i dotychczas tylko urządzenie mikro-Gauss Gauss wykrywało słabe pole magnetyczne mierzone przez czujnik , dając informację o częstotliwości drgań komórek. Podobne urządzenie jest zainstalowane wewnątrz sprzętu i umożliwia dokonywanie pomiarów częstotliwości drgania komórek w stanie zdrowia , w chorobie oraz po przebytych chorobach. Uzyskujemy wskaźnik odżywienia komórki przy standardowej częstotliwości rezonansowej oraz przy niedożywieniu na poziomie witamin, minerałów i aminokwasów.

[tabbyending]