Adres:

02-797 Warszawa ul. Trakt leśny 66

[tabby title=”Diagnostyka STRD”]

Stres na ogół postrzegany jest tylko w kategoriach psychicznych. O jego aspektach biologicznych niemal się nie mówi jak i nie bierze się pod uwagę w metodologii leczenia żadnej z chorób. Jednak ten mechanizm ma również czysto biologiczne następstwa co odbija się na funkcjach endokrynnych, immunologicznych i neurologicznych. Z tego typu zaburzeń wiedzie już bezpośrednia droga do konkretnych schorzeń, często mylnie diagnozowanych lub z tzw. niejasną lub nieznaną etiologią.

Biologiczny mechanizm przedłużającego się stresu, hormonalnie lub immunologicznie wpływa na konkretne organy naszego ciała, wprowadzając zakłócenia w działaniu organów wewnętrznych. Jest zawsze równoznaczny z zaburzeniem przepływu energii w miejscach nim dotkniętych. Stres zawsze ujawnia się pod postacią nadmiernych spadków lub wzrostów temperatury konkretnych rejonów ciała. Wahania te można wykryć dysponując tylko odpowiednią aparaturą. Dysponując więc specjalnym skanerem można zmapować odpowiednie punkty temperaturowe całego ciała otrzymując wiarygodny i powtarzalny obraz zmian energii człowieka w odpowiedzi na bodziec stresowy. Jest to więc komplementarna metoda oceny stanu psycho – energetycznego badanego organizmu.

Badanie polega na bezdotykowym pomiarze temperatury ciała specjalnym skanerem podczerwieni i trwa tylko kilka minut. Zebrane wartości poddane są analizie przez program interpretacyjny umożliwiając terapeucie ocenę rzeczywistego stanu energetycznego pacjenta.

Porównanie możliwości badań klasycznych i STRD

Badania kliniczneBadania STRD 
Segmentarny zakres oceny stanu zdrowiaCałościowa ocena stanu zdrowia 
Brak możliwości zbadania wpływu stresu, zaburzeń emocjonalnych na blokady w ciele i zmiany psycho-somatyczneCałościowo diagnozuje i analizuje wpływ zaburzeń emocjonalnych na choroby w ciele
Choroby są diagnozowane na poziomie ciałaChoroby są wykrywane wcześnie, bo na poziomie energetycznym 
Do ustalenia profilu zdrowotnego wykorzystuje się dane statystyczneDiagnozuje spersonalizowany profil zdrowotny
Manifestacja choroby w ciele ( skutek) jest podstawą do zdiagnozowania chorobyChorobę diagnozuje się na poziomie pierwotnych przyczyn
Procesy terapeutyczne mogą być monitorowane tylko po ponownym wykonaniu szeregu specjalistycznych badań. Nie ma możliwości oceny wpływu psychicznego na proces terapeutyczny.Proces terapeutyczny jest monitorowany na każdym etapie co potwierdza czy efekty leczenia przynoszą oczekiwane efekty
Szereg kosztownych badań nie zawsze daje możliwość uzyskania konkretnej diagnozy, sa rozciągnięte w czasie i analiza czasami trwa dosyć długo.Badanie wykonywane jest w krótkim czasie , nie jest kosztowne i daje szybka ocenę tendencji chorobowych
Wiedza oparta na zaawansowanych dyscyplinach naukowychWiedza oparta na zaawansowanych dyscyplinach naukowych
Powtarzalność badania potwierdzona kliniczniePowtarzalność badania potwierdzona klinicznie 

Badania STRD nie wykluczają badań klinicznych , nie zastępują ich , jedynie wspierają konwencjonalne metody diagnostyczne.

[tabby title=”O metodzie”]

Adekwatna metoda pomocy osobie potrzebującej musi spełniać odpowiednie kryteria:

 • Personalizacji: Każdy człowiek jest inny zarówno pod względem genetycznym jak i uwarunkowań psychicznych. Metoda STRD umożliwia obserwacje indywidualnej reakcji na bodziec.
 • Ujawnienia czynników wymykających się świadomości a więc nie do uzyskania przez terapeutę w normalnym wywiadzie
 • Oceny skuteczności zaproponowanych przez terapeutę metod pomocy dostępna zarówno dla terapeuty jak i pacjenta.
 • Prostoty. Obszary wymagające zrównoważenia przedstawione są prostą grafiką.
 • Bezinwazyjności. Ciało nie jest poddawane żadnemu promieniowaniu ani innemu czynnikowi inwazyjnemu
 • Powtarzalności: Każda naukowa metoda powinna być empiryczna . Podstawowa trudność zostanie zauważona przez terapeutę bez względu na to czy pacjent będzie przepracowany fizycznie czy zmęczony pracą umysłową.
 • Szybkości: Nie jest potrzebne przygotowanie pacjenta a samo badanie trwa zaledwie kilka minut
 • Naukowej podstawy: Bezsprzeczny jest fakt, że pomiar temperatury ciała jest wykładnikiem stanu zdrowia organizmu. Bardzo dokładny termometr służący diagnostyce STRD (pirometr termoskaner BC) w sierpniu 2013 roku został uznany za aktywny wyrób medyczny do pomiaru temperatury na podczerwień przez międzynarodową jednostkę nostryfikowaną TŬV Rheinland.

[tabby title=”Cel i korzyści „]

CEL BADANIA

 • Ocena potencjału człowieka, dzięki któremu można określić kolejne kroki na drodze do osiągnięcia harmonii.
 • Diagnoza zmian już na poziomie energetycznym, które jako pierwsze obrazują zmiany chorobowe mogące w przyszłości pojawić się w ciele
 • Ujawnienie ukrytych blokad uniemożliwiających osiągnięcie stawianych sobie celów

Korzyści dla Pacjenta

 • Wczesne zdiagnozowanie tendencji chorobowych
 • Sprawdzenie czy postępowanie terapeutyczne: dieta, suplementacja są odpowiedni dobrane do indywidualnych potrzeb pacjenta
 • Diagnoza obejmująca poziom: fizyczny i psycho- emocjonalny
 • Informacja o pierwotnej przyczynie choroby
 • Spersonalizowany dobór terapii
 • Monitoring terapii i zabiegów na każdym ich etapie
 • Wiedza i świadomość pacjenta swojego stanu zdrowotnego fizycznego i psycho- emocjonalnego
 • Wpływ pacjenta na procesy starzenia

Przed badaniem

1. Przed badaniem nie stosujemy żadnych leków, suplementów, ziół chyba że odstawienie ich zagraża pogorszeniu stanu zdrowia ( skonsultować z lekarzem)
2. Kilka dni przed nie powinno się wykonywać badań RTG,TK,RM.
3. Podać listę przyjmowanych na stałe leków
4. Przed badaniem 1h. nie jeść, nie pić nawet wody, nie myć zębów i nie płukać ust
5. Nie używamy żadnych detergentów, kosmetyków, perfum.
6. Należy do badania ubrać odzież luźną ( biustonosz 30 min. wcześniej powinien być zdjęty, ubranie bez gumek)
7. Nie uprawiać w tym dniu wysiłku fizycznego
8. Śniadanie zjeść lekkie, nie pić kawy
9. Zakaz w tym dniu palenia
10. Proszę przed badaniem przyjść ok. 30 min wcześniej, nie rozmawiać przez telefon, wyciszyć organizm

Przebieg badania

Pacjent rozbiera się do połowy, diagnosta wykonuje pomiar bezdotykowo z przodu i z tyłu po trzy razy w 30 sekundowych pomiarach . między badaniem 30 sek. Przerwy.
Całe badanie trwa ok. 5 minut. Po zakończeniu badania następuje konsultacja ze specjalistą.

[tabbyending]