Adres:

02-797 Warszawa ul. Trakt leśny 66

KAMPANIA „ Zdrowy Kręgosłup”

Kampania „ Zdrowy Kręgosłup ” pod patronatem Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnego oraz Kliniki Kręgosłupa
i Rehabilitacji
, została zorganizowana w celu umożliwienia zdiagnozowania i skontrolowania swojego narządu ruchu lub kręgosłupa pod kątem wad postawy, degeneracji i demineralizacji chrząstek stawowych, zwyrodnień kręgosłupa, przeciążeń i stanów zagrażających sprawności ruchowej dla wszystkich grup wiekowych.

Styl życia, aktywność fizyczna, przeciążenia, dieta, środowisko itp. nikt nie wie w jakim stopniu jego organizm jest eksploatowany, w jakim stanie jest jego narząd ruchu i kręgosłup.

Dopiero, gdy pojawia się ból szukamy pomocy, jednak opieka zdrowotna jest nam w stanie zaproponować długie terminy oczekiwania na wizytę, a prywatne praktyki drogie usługi, co skutkuje brakiem możliwości kontroli stanu zdrowia i powoduje, że profilaktyka jest prawie żadna, a my  „budzimy” się kiedy jest już niestety za późno.

Weź zatem Zdrowie w swoje ręce. R medica stworzyła możliwości dla każdego
 przy minimalnym nakładzie finansowym. Wystarczy trochę orientować się
w cenach takich masaży, by stwierdzić że jest to ogromna szansa dla naszego organizmu.
REGULAMIN KAMPANII