Adres:

02-797 Warszawa ul. Trakt leśny 66

Choroby cywilizacyjne będące plagą naszych czasów są niemal niewyleczalne przez współczesną medycynę. Oficjalne czynniki państwowe przewidują coroczny wzrost zachorowalności, który w przypadku raka jest przerażający. Szacują one, że już w ciągu pięciu lat zachorowalność na raka zwiększy się z 90 tysięcy do 150 tysięcy nowych przypadków rocznie. To daje do myślenia, bowiem wszystkie działania badawcze sprowadzają się do opracowywania coraz bardziej zaawansowanych środków do chemioterapii.Paradoksalnie już niemal 100 lat temu laureat nagrody Nobla profesor Uniwersytetu Berlińskiego dr Otto Warburg odkrył, że podłożem procesów nowotworowych jest zakwaszenie.

Prof. Otto H. Warburg

Dziś wydaje się to oczywiste, bowiem wszystkie procesy metaboliczne muszą przebiegać w typowym dla danego enzymu środowisku PH. Ten sam enzym robi zupełnie co innego w środowisku kwaśnym i co innego w zasadowym. Jeśli w jednym utlenia to w drugim redukuje. Ma to kardynalny wpływ na charakter przemian metabolicznych bowiem zaburza całkowicie łańcuch przekazu elektronów tworząc niebotyczne ilości niezrównoważonych energetycznie atomów, które zachowują się jak złodzieje elektronów. „Kradnąc” elektrony z atomów tlenu, węgla lub wodoru będących składnikami białek błony komórkowej niszczą jej ciągłość a tym samym integralność komórek. Do jej wnętrza przedostają niepożądane czynniki patogenne, które w ten sam sposób uszkadzają błonę mitochondrialną. Z wyłączonymi mitochondriami komórki pozbawione są drugiego i trzeciego stopnia oddychania przez co pozyskują energię w najmniej wydajnej kwaśnej i beztlenowej glikolizie zachodzącej w cytozolu. Naprawa uszkodzenia poprzez wymuszony estrogenem podział komórki macierzystej staje się często procesem nowotworowym a komórka macierzysta od tego momentu nazywana jest prekursorową. Będąc podstawowym parametrem naszej biochemii, współczynnik PH (równowagi kwasowo-zasadowej) ma wpływ na wszystkie parametry zdrowia. Rak, cukrzyca II typu, choroby hormonalne, jelit, skórne, otyłość, zespół metaboliczny, zmiany dnawe, artretyczne, degeneracja stawów i kręgosłupa – te wszystkie problemy zdrowotne zależą bezpośrednio od równowagi kwasowo-zasadowej.

Paski PH
Mierzenie PH

Jak na ironię, normy laboratoryjne dotyczące PH moczu obejmują przedział między 5 a 7. W Polsce nie mierzy się PH krwi!!! W celu zrozumienia rozmiaru nieporozumienia wyjaśnię, że skala PH nie jest liniowa. Obejmuje 14 jednostek od 1 (skrajna kwasowość) do 14 (skrajna zasada), gdzie 7 nie jest ani kwasem ani zasadą. Jest neutralne. Jest to skala logarytmiczna. Innymi słowy, zakwaszenie na poziomie 6 należy rozumieć jako dziesięciokrotne zakwaszenie względem równowagi czyli 7. Ale już zakwaszenie na poziomie 5 jest stukrotnym zakwaszeniem względem 7. Jednym z mechanizmów obronnych przed zakwaszeniem jest alkalizacja organizmu przez nerki odbywająca się poprzez zakwaszanie moczu. Jeśli mamy PH moczu mierzonego rano na poziomie 5, oznacza to, że skończyły się możliwości alkalizujące nerek, które już bardziej nie mogą go zakwasić. Z drugiej strony oznacza to, że w organizmie zachodzi ciężka praca nad wydalaniem kwasu. Często w takich przypadkach dochodzi do zatrzymywania wody w organizmie, która spełnia rolę rozcieńczalnika kwasowego oraz odkładania się piasku lub kamieni w nerkach. Ich wydajność po czasie znacznie spada czego objawem początkowo jest wzrost kreatyniny. Bez koniecznych zmian z czasem może dojść do niewydolności nerek. Na rynku pojawiły się preparaty reklamowane jako alkalizujące lecz ich mankamentem jest bardzo niska efektywność. Najczęściej bowiem rozładowują swój potencjał alkaliczny na kwasie żołądkowym prowadząc przy okazji do dysfunkcji rozkładu białek przez żołądek. Podobnie rzecz się ma z sodą oczyszczoną, często stosowaną jako domowy sposób walki z zakwaszeniem.

Skuteczne odkwaszenie wymaga profesjonalnego podejścia.

W naszej metodzie stosujemy środki docierające bezpośrednio do komórek i ich otoczenia a cały proces wspomagany jest na wielu poziomach. W zależności od wyjściowego stanu zdrowia, na efekt czekamy od 2 do 6 tygodni. W tym czasie monitorujemy poziom PH i zmieniające się parametry składu ciała. Nie trzeba brać nic na wiarę, wszystko da się sprawdzić na bieżąco. Uzyskanie równowagi kwasowo-zasadowej jest niezbędnym elementem dalszych sprofilowanych kuracji oraz odchudzania.
Posiadamy prawdopodobnie najskuteczniejszą metodę odkwaszania i odchudzania na świecie.