Adres:

02-797 Warszawa ul. Trakt leśny 66

Wszystkie Badania

kategorianazwa podstawowa badaniawynik (dni robocze)
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEMocz - badanie ogólne może być z osadem1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEOB1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEMorfologia krwi (pełna)1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNERozmaz krwi (manualnie)1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEPT (INR)1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEAPTT1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEFibrynogen1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNED-dimer, ilościowo1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEGlukoza1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEElektrolity1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNESód1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEPotas1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNELipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNECholesterol całkowity1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNECholesterol HDL1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNECholesterol LDL - metoda bezpośrednia3
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNETrójglicerydy1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEPróby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bil, GGTP)1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEALT1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEAST1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEFosfataza zasadowa1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEBilirubina całkowita1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEBilirubina związana1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEBilirubina wolna1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEGGTP1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNECholinoesteraza3
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEDehydrogenaza mleczanowa1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNELipaza1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEAmylaza1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEMocznik1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEKreatynina1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEKlirens kreatyniny1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNECystatyna C10
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEKwas moczowy1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEBiałko całkowite1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEAlbumina1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEProteinogram2
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEŻelazo1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEFerrytyna1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEWapń całkowity1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEWapń zjonizowany1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEChlorki1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEFosfor nieorganiczny1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNEMagnez1
BADANIA KAŁUKał - badanie ogólne2
BADANIA KAŁUKał na pasożyty (1 ozn.)2
BADANIA KAŁUOwsiki - wymaz parazytologiczny2
BADANIA KAŁUKał - G. lamblia met. ELISA3
BADANIA KAŁUKał - krew utajona (bez diety)2
BADANIA KAŁUKał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.)10
BADANIA KAŁUKał - rota i adenowirusy1
BADANIA KAŁUKał pasożyty – Parasep SF5
BADANIA KAŁUKał - norowirusy3
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCHCRP, ilościowo1
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCHProkalcytonina, ilościowo1-2
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCHASO, ilościowo1
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCHRF, ilościowo1
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCHOdczyn Waalera-Rosego1
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCHanty-CCP1
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCHAlfa-1-antytrypsyna w kale4
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCHElastaza trzustkowa w kale20
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCHKalprotektyna w kale17
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCHM2-PK w kale met. ELISA14
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCHLaktoferyna w kale met. ELISAdo 34
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCACK1
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCACK-MB, aktywność1
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCATroponina T1
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCAMioglobina3
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCANT pro-BNP2
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCAHomocysteina - *1
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCAHEMATOLOGIA
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCARetikulocyty1
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCAPłytki krwi (na cytrynian)1
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCAEozynofilia, wymaz z nosa2
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCAMielogram6
SEROLOGIAGrupa krwi badanie składa się z oznaczenia grupy krwi w układzie ABO, oznaczenia antygenu D z układu Rh oraz oznaczenia p/c odpornościowych.

UWAGA: w przypadku wykrycia przeciwciał odpornościowych, zgodnie z zaleceniem Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, konieczna jest dalsza ich identyfikacja w Pracowni Badań Konsultacyjnych RCKiK. Identyfikacja p/c odpornościowych w RCKiK jest kontynuacją zleconego badania i wiąże się z dodatkowym kosztem (kod badania 986).

Odmowa ponownego pobrania materiału u pacjenta w celu wykonania identyfikacji p/c odpornościowych w RCKiK, uniemożliwia wydanie kompletnego wyniku Grupy Krwi. Wobec takiej sytuacji, kontrahent zlecający badanie grupy krwi zobowiązany jest pokryć koszt już wykonanego oznaczenia Grupy Krwi, pomimo nie otrzymania wyniku. Laboratorium nie może wydać wyniku niekompletnego”.

3
SEROLOGIAGrupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 oznaczenia)7
SEROLOGIAGrupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 oznaczenie) - niezbędne okazanie wcześniejszego wyniku7
SEROLOGIAKarta Identyfikacyjna Grupy Krwi bez oznaczeń7
SEROLOGIAP/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa)2
SEROLOGIAP/c. odpornościowe identyfikacja10
SEROLOGIABezpośredni test antyglobulinowy2
SEROLOGIABadanie przedtransfuzyjne1
SEROLOGIAPróba zgodności serologicznej 1 jednostka1
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCYTSH1
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCYFT41
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCYFT31
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCYT41
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCYT31
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCYanty-TPO1
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCYanty-TG1
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCYP/c. p. receptorom TSH3
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCYTyreoglobulina1
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCYalfa podjednostka hormonów glikoproteinowych21
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCYOdwrotna trójjodotyronina (rT3)7
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNEFSH1
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNELH1
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNEEstradiol1
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNEProgesteron1
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNEProlaktyna1
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNEBeta-HCG (total)1
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNEHCG wolna podjednostka beta4
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNEHCG wolna podjednostka beta - KRYPTORdo 5
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNEPAPP-A - KRYPTORdo 5
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNEIONA Test12
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNEHarmony Test17
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNEEstriol wolny3
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNEPAPP-A3
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNEPrisca - raport5
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNEDHEA SO41
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNEDHEA*5
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNEAndrostendion3
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNETestosteron1
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNETestosteron wolny5
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNESHBG1
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE17-hydroksyprogesteron*5
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNEKariotyp, badanie cytogenetycznedo 26
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNECytologia ginekologiczna7
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNECytologia cienkowarstwowa LBC6
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNEAMH*8 do 11
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNESeminogram - wspomagany komputerową analizą danych4
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNEInhibina B15
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNEInhibina A25
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNEBiocenoza pochwy3
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNEMakroprolaktyna7
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNEsFlt – 1 rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 19
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNEPlGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu9
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNEIndeks sFlt-1/PlGF9
DIAGNOSTYKA ANEMIITransferyna1
DIAGNOSTYKA ANEMIIWitamina B12 - *1
DIAGNOSTYKA ANEMIIKwas metylomalonowy MMA17
DIAGNOSTYKA ANEMIIKwas foliowy1
DIAGNOSTYKA ANEMIIErytropoetyna3-4
DIAGNOSTYKA ANEMIITIBC1
DIAGNOSTYKA ANEMIIUIBC1
DIAGNOSTYKA ANEMIIRozpuszczalny receptor transferyny7
DIAGNOSTYKA CUKRZYCYHemoglobina glikowana met. HPLC3
DIAGNOSTYKA CUKRZYCYHemoglobina glikowana met. immunoturb.2
DIAGNOSTYKA CUKRZYCYFruktozamina14
DIAGNOSTYKA CUKRZYCYInsulina - *1
DIAGNOSTYKA CUKRZYCYC-peptyd - *1
DIAGNOSTYKA CUKRZYCYP/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IF7
DIAGNOSTYKA CUKRZYCYP/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)16
DIAGNOSTYKA CUKRZYCYP/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG ilościowo9
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCHParathormon (intact) - *1
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCHKalcytonina - *3
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCHOsteokalcyna - *3
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCHFosfataza kwaśna3
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCHFosfataza zasadowa izoenzym kostny4
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCHC-telopeptyd kolagenu typu I15
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCHPICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I)12
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCHPyrylinks D w moczu4
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCHWitamina D3 metabolit 1,25(OH)2*5
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCHWitamina D3 metabolit 25(OH)1
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCHProfil reumatyczny1 IgG met. IIF15
INNE HORMONY I METABOLITYACTH - *1
INNE HORMONY I METABOLITYKortyzol1
INNE HORMONY I METABOLITYKortyzol w DZM = wolny kortyzol w moczu5
INNE HORMONY I METABOLITY17-hydroksykortykosteroidy w DZM10
INNE HORMONY I METABOLITY17-ketosteroidy w DZM10
INNE HORMONY I METABOLITYAldosteron*1
INNE HORMONY I METABOLITYAldosteron w DZM14
INNE HORMONY I METABOLITYAktywność reninowa osocza (ARO)8-11
INNE HORMONY I METABOLITYEnzym konwertujący angiotensynę (ACE)9
INNE HORMONY I METABOLITYDopamina w DZM16
INNE HORMONY I METABOLITYMetoksykatecholaminy w DZM14
INNE HORMONY I METABOLITYKwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM14 - 21
INNE HORMONY I METABOLITYKwas wanilinomigdałowy w DZM15
INNE HORMONY I METABOLITYKatecholaminy (A,NA,D) w DZM met. ELISA16
INNE HORMONY I METABOLITYHormon wzrostu - *3-4
INNE HORMONY I METABOLITYIGF-BP320
INNE HORMONY I METABOLITYIGF-1 - *4
INNE HORMONY I METABOLITYGastryna - *3
INNE HORMONY I METABOLITYLeptyna90
INNE HORMONY I METABOLITYSerotonina16
INNE HORMONY I METABOLITYSerotonina w DZM16
INNE HORMONY I METABOLITYProfil steroidowy w DZM met. GC-MSdo 56
INNE HORMONY I METABOLITYKwas homogentyzynowy w DZM17
INNE HORMONY I METABOLITYAlfa-2 makroglobulina4
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHChromogranina A14
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHROMA (Ca125+HE4+Algorytm oceny ryzyka)3
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHHE43
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHPSA całkowity1
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHPSA wskaźnik (wolne PSA/PSA)1
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHPSA wolny1
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHPCA3 w moczu24
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHFosfataza kwaśna sterczowa3
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHCEA1
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHAFP1
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHCA 1251
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHCA 15-31
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHCA 19-91
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHTPS14
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHSCC - Ag1
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHCYFRA 21-19
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHCA 72-46-9
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHBeta-2-mikroglobulina7
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHBRCA 1 met. PCR17
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHBRCA 2 met PCR17
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHS1005-8
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHNSE (Neuroswoista enolaza)10
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHAdrenalina17
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHAdrenalina w DZM17
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHNoradrenalina17
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHNoradrenalina w DZM17
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHMetanefryna w DZM17
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHNormetanefryna w DZM17
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCHSeptyna 920
UKŁAD KRZEPNIĘCIACzas trombinowy1
UKŁAD KRZEPNIĘCIACzynnik von Willebranda16
UKŁAD KRZEPNIĘCIAAntytrombina III, aktywność3
UKŁAD KRZEPNIĘCIABiałko C aktywność - *4
UKŁAD KRZEPNIĘCIAOporność na aktywne białko C10
UKŁAD KRZEPNIĘCIABiałko S wolne*9
UKŁAD KRZEPNIĘCIACzynnik V Leiden ( met.PCR)14
UKŁAD KRZEPNIĘCIAMutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR)14
UKŁAD KRZEPNIĘCIATermolabilny wariant MTHFR ( met PCR)15
UKŁAD KRZEPNIĘCIAFDP - produkty degradacji fibrynogenu2
UKŁAD KRZEPNIĘCIANadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny)16
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYImmunoglobuliny IgG, IgM, IgA1
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYIgG1
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYIgM1
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYIgA1
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYDopełniacz, składowa C-3c5
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYDopełniacz, składowa C-45
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYHLA-B27 met.PCR10
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYKompleksy immunologiczne10
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYAlfa-1-antytrypsyna5
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYAlfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid)7
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYCeruloplazmina3
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYHaptoglobina5
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYC1 inhibitor, aktywność35
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYC1 inhibitor, stężenie8-12
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYŁańcuchy lekkie kappa8
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYŁańcuchy lekkie kappa w moczu8
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYŁańcuchy lekkie lambda8
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYŁańcuchy lekkie lambda w moczu8
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYImmunofiksacja (A, G, M, kappa, lambda) - (białko monoklonalne) w surowicy8
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYImmunofiksacja (AGM łącznie, kappa, lambda, wolne kappa, wolne lambda) (białko monoklonalne) w moczu8
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYStosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w surowicy7
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYStosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu7
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYWolne kwasy tłuszczowedo 30
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYLipoproteina Lp(a)7
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYLipoproteina, rozdział elektroforetyczny9
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYAldolaza9
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYAcetylocholinesteraza krwinkowa5
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYIgG1, podklasa17
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYIgG2, podklasa17
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYIgG3, podklasa17
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYIgG4, podklasa14
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMYIgG1-4, zestaw podklas5
BADANIA Z MOCZUBiałko w DZM1
BADANIA Z MOCZUGlukoza w DZM1
BADANIA Z MOCZUWapń w DZM - *1
BADANIA Z MOCZUFosfor w DZM - *1
BADANIA Z MOCZUMagnez w DZM - *1
BADANIA Z MOCZUMocznik w DZM1
BADANIA Z MOCZUKreatynina w DZM1
BADANIA Z MOCZUKwas moczowy w DZM1
BADANIA Z MOCZUSód i potas w DZM1
BADANIA Z MOCZUChlorki w DZM1
BADANIA Z MOCZUGlukoza i ketony w moczu, jakościowo1
BADANIA Z MOCZUWapń w moczu1
BADANIA Z MOCZUFosfor w moczu1
BADANIA Z MOCZUMagnez w moczu1
BADANIA Z MOCZUMocznik w moczu1
BADANIA Z MOCZUKreatynina w moczu1
BADANIA Z MOCZUKwas moczowy w moczu1
BADANIA Z MOCZUSód i potas w moczu1
BADANIA Z MOCZUChlorki w moczu1
BADANIA Z MOCZUAmylaza w moczu1
BADANIA Z MOCZUAlbumina DZM2
BADANIA Z MOCZULiczba Addisa - *1
BADANIA Z MOCZUWskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)2
BADANIA Z MOCZUPorfobilinogen w DZMdo 10
INFEKCJEHBs antygen1
INFEKCJEHBs przeciwciała1
INFEKCJEHBe antygen1
INFEKCJEHBe przeciwciała1
INFEKCJEHBc przeciwciała całkowite1
INFEKCJEHBc przeciwciała IgM1
INFEKCJEHBV met. PCR, ilościowo22
INFEKCJEHBV met. PCR, jakościowo13
INFEKCJEHBV met. PCR, genotypowanie A - Hdo 12
INFEKCJEHBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynędo 12
INFEKCJEHBV met. PCR, lekooporność entekawirdo 12
INFEKCJEHCV przeciwciała1
INFEKCJEHCV met. PCR, ilościowo22
INFEKCJEHCV met. PCR, jakościowo *13
INFEKCJEHCV genotypowanie12
INFEKCJEHAV przeciwciała całkowite3
INFEKCJEHAV przeciwciała IgM4
INFEKCJEHIV Ag/Ab (Combo)1
INFEKCJEHIV test potwierdzenia met. western-blot7
INFEKCJEHIV met. PCR, ilościowodo 12
INFEKCJEHTLV I/II, przeciwciała10
INFEKCJEKiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS)do 10
INFEKCJEKiła (Treponema pallidum), FTAdo 10
INFEKCJEKiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgGdo 10
INFEKCJEKiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgMdo 10
INFEKCJEKiła (Treponema pallidum), TPHAdo 10
INFEKCJEKiła (Treponema pallidum), FTA ABSdo 10
INFEKCJEPc. anty Treponema pallidum (Kiła)1
INFEKCJEToksoplazmoza IgG1
INFEKCJEToksoplazmoza IgM1
INFEKCJEToksoplazmoza IgA14
INFEKCJEToksoplazmoza IgG awidność5
INFEKCJEToksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgM, met. Immunoblot4
INFEKCJEToxoplazma gondii met. PCR, jakościowo9
INFEKCJEToxoplasma gondii w płynie zjamy ciałą met. PCR, jakościowo9
INFEKCJERóżyczka (Rubella virus) IgG1
INFEKCJERóżyczka (Rubella virus) IgM1
INFEKCJECMV (Cytomegalovirus) IgG1
INFEKCJECMV (Cytomegalovirus) IgM1
INFEKCJECMV (Cytomegalovirus) IgG awidność5
INFEKCJECMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo15-20
INFEKCJECMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo10
INFEKCJECMV DNA w moczu jakościowo met. PCR7
INFEKCJECMV (Cytomegalovirus) IgM, met. Immunoblot4
INFEKCJEHSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo8
INFEKCJEHSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo8
INFEKCJEHSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo12
INFEKCJEEBV (Epstein-Barr virus) IgG3
INFEKCJEEBV (Epstein-Barr virus) IgM3
INFEKCJEMononukleoza zakaźna, jakościowo1
INFEKCJEEBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo15
INFEKCJEEBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo12
INFEKCJEEBV EBNA (Epstein-Barr virus) IgG3
INFEKCJEEBV EA (Epstein-Barr virus) IgG3
INFEKCJEEBV (Epstein-Barr wirus) IgG, IgM profil met. IIF10
INFEKCJEEnterowirusy IgM16
INFEKCJEEnterowirusy IgG16
INFEKCJEMycoplasma hominis - jakościowo PCR10
INFEKCJEMycoplasma pneumoniae IgA18
INFEKCJEMycoplasma pneumoniae IgG4
INFEKCJEMycoplasma pneumoniae IgM4
INFEKCJEMycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo10
INFEKCJEMycoplazma genitalium met. PCR13
INFEKCJEChlamydia pneumoniae IgG met.ELISA3
INFEKCJEChlamydia pneumoniae IgM met.ELISA3
INFEKCJEChlamydia pneumoniae IgA met.ELISA5-7
INFEKCJEChlamydia pneumoniae IgA met.IIF7
INFEKCJEChlamydia pneumoniae IgG met.IIF7
INFEKCJEChlamydia pneumoniae IgM met.IIF7
INFEKCJEChlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo14
INFEKCJEChlamydia trachomatis IgG met.ELISA3
INFEKCJEChlamydia trachomatis IgM met.ELISA3
INFEKCJEChlamydia trachomatis IgA met.ELISA7
INFEKCJEChlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo14
INFEKCJEChlamydia trachomatis IgA met.IIF7
INFEKCJEChlamydia trachomatis IgG met.IIF7
INFEKCJEChlamydia trachomatis IgM met.IIF7
INFEKCJENeisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo5-9
INFEKCJEUreaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo16
INFEKCJEHPV (Human papillomavirus) met. PCR, jakościowo - *10
INFEKCJEHPV mRNA (Human papilomavirus) met. PCR - *25
INFEKCJEPanel urogenitalny 6 patogenów met. PCR(Trichomonas vaginalis,Mycoplasma hominis,Ureaplasma urealyticum,Chlamydia trachomatis,Mycoplasma genitalium,Neisseria gonorrhoeae)9
INFEKCJEPanel infekcji urogenitalnych: HPV, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR5-12
INFEKCJEPanel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR5-12
INFEKCJEPanel infekcji urogenitalnych: Ch.trachomatis, U.urealyticum, M.hominis met. PCR15
INFEKCJEPanel infekcji urogenitalnych (Ch. Trachomatis, N. gonorrhoeae), met. PCR, jakościowo10
INFEKCJEHelicobacter pylori - test oddechowy7
INFEKCJEHelicobacter pylori IgG3
INFEKCJEHelicobacter pylori IgA5-7
INFEKCJEHelicobacter pylori w kale, antygen3
INFEKCJEKrztusiec (Bordetella pertussis) IgG5-7
INFEKCJEKrztusiec (Bordetella pertussis) IgM5-7
INFEKCJEKrztusiec (Bordetella pertussis) IgA7-9
INFEKCJEPneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF15
INFEKCJEGrypa typ A IgG15
INFEKCJEGrypa typ A IgM15
INFEKCJEGrypa typ B IgG15
INFEKCJEGrypa typ B IgM15
INFEKCJEParagrypa typ 1-3 IgG17
INFEKCJEParagrypa typ 1-3 IgM17
INFEKCJEParagrypa typ 3 IgG7
INFEKCJEOdra (Morbilli virus) IgG17
INFEKCJEOdra (Morbilli virus) IgM17
INFEKCJEOspa (Varicella zoster virus) IgG9
INFEKCJEOspa (Varicella zoster virus) IgM9
INFEKCJEŚwinka (Myxovirus parotitis) IgG15
INFEKCJEŚwinka (Myxovirus parotitis) IgM15
INFEKCJEGrypa typ A i B antygeny1
INFEKCJEGrypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo5
INFEKCJEBorelioza IgG1
INFEKCJEBorelioza IgM1
INFEKCJEBorelioza IgG met. western-blot5
INFEKCJEBorelioza IgM met. western-blot5
INFEKCJEBorelia burgdorferii met. PCR, jakościowo13
INFEKCJEBorelioza, IgM w kompleksach immunologicznych, met. ELISA12
INFEKCJEBorelioza, IgG w kompleksach immunologicznych, met. ELISA12
INFEKCJEBorelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia12
INFEKCJETBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu)IgM met. ELISA9
INFEKCJETBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu)IgG met.ELISA9
INFEKCJEPanel infekcji odkleszczowych (TBEV, B.burgdorferi, A.phagocytophillum, E.chaffeensis, E.muris) met. PCR14
INFEKCJEPanel infekcji odkleszczowych(Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum) met. Real Time PCR16
INFEKCJEPanel koinfekcji w boreliozie IgG (B.microti, A.phagocytophilum, B.henselae, B.quintana, E.chaffeensis) met. IIF15
INFEKCJEPanel koinfekcji w boreliozie (M.pneum. IgM/G, Ch.pneum. IgM/G, Y.enter. IgA/G) met. ELISA, IIF15
INFEKCJEPanel koinfekcji w boreliozie (Bartoneloza IgG, Babeszjoza IgG,
Anaplazmoza IgG, Jersinioza IgG, Mykoplazmoza IgG i IgM, Chlamydioza IgG)met. ELISA, IIF
do 3 tyg
INFEKCJEPanel infekcji odkleszczowych (rozszerzony)Borrelia burgdorferi,Babesia divergens,Bartonella henselae,Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae,Toxoplasma gondii, met. PCR18
INFEKCJEPanel koinfekcji w boreliozie met. Real Time PCR, Babesia divergens,
Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae
18
INFEKCJEBruceloza IgG15
INFEKCJEBruceloza IgM15
INFEKCJEBrucelloza met.OWD14
INFEKCJEListerioza, jakościowo7-9
INFEKCJEListeria monocytogenes IgG met. IIF18
INFEKCJEYersinia enterocolitica IgG met. ELISA10
INFEKCJEYersinia enterocolitica IgM met. ELISA10
INFEKCJEYersinia enterocolitica IgA met. ELISA10
INFEKCJEYersinia spp IgG, IgM, IgA (łacznie)21
INFEKCJESalmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie)15
INFEKCJEParvowirus B19 IgG i IgM7
INFEKCJEParvowirus B19 IgG met. ELISA7
INFEKCJEParvowirus B19 IgM met. ELISA7
INFEKCJEParwowirus B19 jakościowo met. PCR5-9
INFEKCJEAdenowirusy met. PCR, jakościowo5-9
INFEKCJECoxackie wirusy przeciwciała14
INFEKCJECoxsackie typ A i B IgG met.IIF16
INFEKCJECoxsackie typ A i B IgM met.IIF16
INFEKCJEMycobacterium tuberculosis test jakościowy9
INFEKCJEMycobacterium tuberculosis complex (DNA), z określ. Wrażliwości na rifampicynę, met. Real Time-PCRod 6 tyg do 3 mies
INFEKCJEQuantiferon TB10
INFEKCJETężec (Clostridium tetanii) IgG20
INFEKCJEToksokaroza (Toxocara canis) IgG7
INFEKCJEToksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot12
INFEKCJEWłośnica (Trichinella spiralis) IgG10
INFEKCJEWłośnica (Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot12
INFEKCJEBąblowica (Echinococcus granulosus) IgG21
INFEKCJEBąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot14
INFEKCJECzerwonka pełzakowata IgG met.ELISA9
INFEKCJEGiardia lamblia IgM i IgG, met.IIF10
INFEKCJECryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo6
INFEKCJECandida – antygen krążący10
INFEKCJEAspergillus – antygen krążący14
INFEKCJECandida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo17
INFEKCJEAspergillus spp. IgG, ilościowo17
INFEKCJEHBs antygen, test potwierdzenia1
INFEKCJENużyca2
INFEKCJEWągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot12
INFEKCJETasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA7
INFEKCJEBartoneloza (B.henselae, B.quintana) IgG met. IIF10
INFEKCJEBartoneloza (B.henselae, B.quintana) Igm met. IIF10
INFEKCJELegionella pneumophila, antygendo 4
INFEKCJELegionella pneumophila IgG (legionelloza)6
INFEKCJELegionella pneumophila IgM (legionelloza)6
INFEKCJELegionella pneumophila IgA (legionelloza)6
INFEKCJELegionella pneumophila IgG, IgM, IgA (łącznie) (legionelloza)7
INFEKCJELegionella pneumophila (legionelloza) met. PCR jakościowo6
INFEKCJEBabesia divergens met.PCR, jakościowo10
INFEKCJEAnaplasma phagocytophilum IgG (Ludzka anaplazmoza granulocytarna) met. IIF13
INFEKCJEAnaplasma phagocytophilum IgM (Ludzka anaplazmoza granulocytarna)met. IIF13
INFEKCJEBabesia microti IgG met. IIF10
INFEKCJEP/c. p. gliście ludzkiej (glista) IgG9
INFEKCJESchistosomoza IgG, met. Western Blot12
INFEKCJEHantavirus IgG, met.ELISAdo 13
INFEKCJEHantavirus IgM, met.ELISAdo 13
INFEKCJEGorączka Q (Coxiella burnetii) IgG, met. ELISA12
INFEKCJEGorączka Q (Coxiella burnetii) IgM, met. ELISA12
INFEKCJEGorączka Denga IgG, met ELISA15
INFEKCJEGorączka Denga IgM, met. ELISA15
INFEKCJETularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA14
INFEKCJELeiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot12
TOKSYKOLOGIA- LEKILit, ilościowo3
TOKSYKOLOGIA- LEKIKarbamazepina, ilościowo (Amizepina)4
TOKSYKOLOGIA- LEKIKwas walproinowy, ilościowo (depakina)4
TOKSYKOLOGIA- LEKIFenytoina, ilościowo4
TOKSYKOLOGIA- LEKIFenobarbital, ilościowo5
TOKSYKOLOGIA- LEKIDigoksyna, ilościowo4
TOKSYKOLOGIA- LEKIPropafenon, ilościowo5
TOKSYKOLOGIA- LEKIParacetamol, ilościowo3
TOKSYKOLOGIA- LEKISalicylany, ilościowo3
TOKSYKOLOGIA- LEKITeofilina, ilościowo4
TOKSYKOLOGIA- LEKICyklosporyna A, ilościowo3
TOKSYKOLOGIA- LEKITakrolimus, ilościowo4
TOKSYKOLOGIA- LEKIAmiodaron w surowicy3
TOKSYKOLOGIA- LEKIWankomycyna3
TOKSYKOLOGIA- LEKISelen, ilościowo23
TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKIAmfetamina w moczu, jakościowo2
TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKIKokaina w moczu, jakościowo2
TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKIMorfina (opiaty) w moczu, jakościowo2
TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKIMarihuana w moczu, jakościowo2
TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKIBarbiturany w moczu, jakościowo2
TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKIMetadon w moczu, jakościowo2
TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKIOpiaty w moczu2
TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJEEtanol, ilościowo2
TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJEFenol w moczu, ilościowo7
TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJEKwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo4
TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJEGlikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo9
TOKSYKOLOGIA- METABOLITYOsmolalność surowicy1
TOKSYKOLOGIA- METABOLITYOsmolalność moczu1
TOKSYKOLOGIA- METABOLITYMethemoglobina we krwi ilościowo3
TOKSYKOLOGIA- METABOLITYMleczany, ilościowo5
TOKSYKOLOGIA- METABOLITYSzczawiany w DZM14
TOKSYKOLOGIA- METABOLITYCytryniany w moczu7
TOKSYKOLOGIA-METALECynkoprotoporfiryny w erytrocytach5
TOKSYKOLOGIA-METALEKwas hipurowy10
TOKSYKOLOGIA-METALECynk w moczu7
TOKSYKOLOGIA-METALECynk, ilościowo7
TOKSYKOLOGIA-METALEMiedź, ilościowo7
TOKSYKOLOGIA-METALEMiedź w moczu, ilościowo7
TOKSYKOLOGIA-METALEChrom w surowicy17
TOKSYKOLOGIA-METALEChrom w moczu14
TOKSYKOLOGIA-METALEOłów we krwi7
TOKSYKOLOGIA-METALEOłów w moczu, ilościowo7
TOKSYKOLOGIA-METALERtęć w moczu, ilościowo10
TOKSYKOLOGIA-METALEKadm we krwi7
TOKSYKOLOGIA-METALEKadm w moczu7
TOKSYKOLOGIA-METALEKwasy żółciowe całkowite, ilościowo3
TOKSYKOLOGIA-METALEKwas delta-aminolewulinowy w moczu15-21
TOKSYKOLOGIA-METALEPorfiryny całkowite w moczu14
TOKSYKOLOGIA-METALEKoproporfiryna16
TOKSYKOLOGIA-METALEKwasy organiczne w moczu met. GC-MS14
AUTOIMMUNOLOGIAPPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy3
AUTOIMMUNOLOGIAPPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening6
AUTOIMMUNOLOGIAPPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów)6
AUTOIMMUNOLOGIAPPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów)5-7
AUTOIMMUNOLOGIAPPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów)5-7
AUTOIMMUNOLOGIAPPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów)6
AUTOIMMUNOLOGIAPPJ (ANA7) met. ELISA7
AUTOIMMUNOLOGIAPPJ (ANA8) met. DID ENA (6 antygenów)6
AUTOIMMUNOLOGIAPPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano4
AUTOIMMUNOLOGIAPPJ (ANA10) met. IIF i DID ( 9 antygenów)6
AUTOIMMUNOLOGIAPPJ dsDNA met. IIF (stara nazwa: P/c. p. dsDNA met. IIF)5
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. dsDNA IgG met. ELISA8
AUTOIMMUNOLOGIAPPJ anty-SS-B (La) met. ELISA8
AUTOIMMUNOLOGIAPPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA8
AUTOIMMUNOLOGIAPPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA8
AUTOIMMUNOLOGIAPPJ anty-Jo-1 met. ELISA8
AUTOIMMUNOLOGIAPPJ anty-Scl-70 met. ELISA8
AUTOIMMUNOLOGIAPPJ anty-Sm met. ELISA8
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. przeciwjądrowe anty-Sm/RNP met. ELISA8
AUTOIMMUNOLOGIAPPJ przeciw histonom met. ELISA8
AUTOIMMUNOLOGIAPanel w kierunku myositis (Mi-2, Ku, PM, Scl,Jo-1,pl-7,pl-12, Pl-12)5-10
AUTOIMMUNOLOGIAPPJ panel sklerodermia met. immunoblot12
AUTOIMMUNOLOGIASLE, półilościowo2
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. keratynie (AKA) met. IIF5
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. aktynie met. IIF5
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF5
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF5
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA8
AUTOIMMUNOLOGIAPc. p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met. Immunoblotdo 21
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF5
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF5
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA8
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF5
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting5-10
AUTOIMMUNOLOGIAPanel wątrobowy PEŁNY ( ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF, DID5
AUTOIMMUNOLOGIAPanel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting6
AUTOIMMUNOLOGIAPanel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF5
AUTOIMMUNOLOGIAPanel wątrobowy AIH/PBC (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LC-1, LKM-1, SLA/LP, Ro-52), met. immunoblot15
AUTOIMMUNOLOGIAPakiet - panel wątrobowy (ANA1,ASMA,AMA,LKM)10
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA)5-10
AUTOIMMUNOLOGIAPanel autoprzeciwciał (ch. tk. łacznej, vasculittis, ch. autoimmunologiczne wątroby) met. BLOT3
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF5-10
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF5-10
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF5-10
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF5-10
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF5-10
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF5-10
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF5-10
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF5-10
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF5-10
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF5-10
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF5-10
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF5-10
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA5
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA5
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA5
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met.ELISA12
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met.ELISA12
AUTOIMMUNOLOGIAPanel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. Castle’a) met. blot3
AUTOIMMUNOLOGIAPanel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA) met. BLOT3
AUTOIMMUNOLOGIAP/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA5-10
AUTOIMMUNOLOGIAP/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgG5-10
AUTOIMMUNOLOGIAP/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA IgG (łącznie)5-10
AUTOIMMUNOLOGIAP/c przeciw endomysium i retikulinie IgA5-10
AUTOIMMUNOLOGIAP/c przeciw endomysium i retikulinie IgG5-10
AUTOIMMUNOLOGIAP/c przeciw endomysium i retikulinie IgA i IgG (łącznie)5-10
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA6
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA6
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA6
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA9
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA9
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA9
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA45
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA45
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA45
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA45
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA45
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA45
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA45
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA45
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA45
AUTOIMMUNOLOGIAAntykoagulant toczniowy*5
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgGdo 32
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgMdo 32
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina(aPS/PT), IgG i IgMdo 32
AUTOIMMUNOLOGIAAutoprzeciwciała przeciwpłytkowe MAIPA10
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. antygenom jajnika met. IIF17
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. antygenom jajnika i osłonie przejrzystej IgG, IgM, IgA (łącznie), met. ELISA17
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. antygenom łożyska met. IIF17
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF17
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. plemnikom met. IIF5
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met.RIAdo 33
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. przeciwko titinie20
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF5
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA15
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF5
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF5
AUTOIMMUNOLOGIAPanel neuroimmunologiczny (anty-Ri, anty-Hu, anty-Yo, anty-GAD, anty-MAG, p/c. p. mielinie) met. IIF, immunobloting21
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. onkoneuronalne met.IIF16
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. IIF5
AUTOIMMUNOLOGIAPanel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF21
AUTOIMMUNOLOGIAPanel żołądkowo-jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG, met.IIFdo 5
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF9
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA)3
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF5
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa10
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa10
AUTOIMMUNOLOGIAP/c/ przeciw mieloperoksydazie (MPO)(pANCA) i proteinazie 3 (PR3)(cANCA) met. Immunoblotu5
AUTOIMMUNOLOGIAPanel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. Immunoblotdo 6
AUTOIMMUNOLOGIAPanel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. IIFdo 5
AUTOIMMUNOLOGIABadania tkankowe w chorobach tkanki łącznej i chorobach pęcherzowych
AUTOIMMUNOLOGIABadania tkankowe5-10
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid IgG met. IIF5
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. pemphigus i pemphigoid IgA, met. IIF5
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. pemphigus (desmogleina1, desmogleina3) IgG, p/c. p. pemphigus IgA, p/c. p pemphigoid IgG, IgA, met.IIF5
AUTOIMMUNOLOGIAPc. p. PNP (pęcherzyca paraneoplastyczna) IgG, met. IIF5
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF5
AUTOIMMUNOLOGIABadanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF5-10
AUTOIMMUNOLOGIAPPJ SES (SES-ANA) met. IIF5-10
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF5
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF9
AUTOIMMUNOLOGIAPanel żołądkowo-jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG, met.IIF5
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. płucnych (zespoł Goodpasture'a) met. IIF5
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF5
AUTOIMMUNOLOGIAp/c.p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF15-35
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. korze nadnerczy met. IIF21
AUTOIMMUNOLOGIAP/c p. komórkom śródbłonka met.IIF17
AUTOIMMUNOLOGIAP/c. p. 21-hydroksylazie18
ALERGOLOGIAIgE całkowite1
ALERGOLOGIAEozynofilia bezwzględna (manualnie)1
ALERGOLOGIAEozynofilia, wymaz z nosa1
ALERGOLOGIATryptaza12
ALERGENY W PANELACHPanel alergenów - mieszany (27 alergenów)3
ALERGENY W PANELACHPanel alergenów pokarmowych (20 alergenów)3
ALERGENY W PANELACHPanel alergenów oddechowych (20 alergenów)3
ALERGENY W PANELACHPanel atopowy (20 alergenów)3-4
ALERGENY W PANELACHPanel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów)1-2
ALERGENY W PANELACHPanel oddechowy,trawy,chwasty (10alergenów)1-2
ALERGENY W PANELACHPanel oddechowy, drzewa (10 alergenów)1-2
ALERGENY W PANELACHPanel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów)1-2
ALERGENY W PANELACHPanel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów)          1-2
ALERGENY W PANELACHPanel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów)1-2
ALERGENY W PANELACHPanel pokarmowy, owoce (10 alergenów)1-2
ALERGENY W PANELACHPanel pokarmowy, warzywa (10 alergenów)1-2
ALERGENY W PANELACHPanel pokarmowy, białka mleka (6 alergenów)3
ALERGENY W PANELACHIgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych3-6
ALERGENY W PANELACHIgE sp. TP9 - mieszanka drzew3-6
ALERGENY W PANELACHIgE sp. WP3 - mieszanka chwastów3-6
ALERGENY W PANELACHIgE sp. MP1 - mieszanka pleśni3-6
ALERGENY W PANELACHIgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza3-6
ALERGENY W PANELACHIgE sp. EP7 - mieszanka pierza3-6
ALERGENY W PANELACHIgE sp. EP1 - mieszanka naskórków3-6
ALERGENY W PANELACHIgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych3-6
ALERGENY W PANELACHIgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca)3-6
ALERGENY W PANELACHIgE sp. GP3 panel traw 311
ALERGENY W PANELACHPanel pyłki DPA-Dx, 8 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza)2
ALERGENY W PANELACHPanel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza)2
ALERGENY W PANELACHPanel białka mleka DPA-Dx (6 alergenów)2
ALERGENY W PANELACHPanel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła)2
ALERGENY W PANELACHIgE sp.epitop nBet v 1, brzoza3
ALERGENY W PANELACHIgE sp.epitop rBet v 2, brzoza3
ALERGENY W PANELACHIgE sp.epitop nDer f 1, roztocze3
ALERGENY W PANELACHIgE sp.epitop nDer f 2, roztocze3
ALERGENY W PANELACHIgE sp.epitop nDer p 1, roztocze3
ALERGENY W PANELACHIgE sp.epitop nDer p 2, roztocze3
ALERGENY W PANELACHIgE sp.epitop rMal d 1, jabłko3
ALERGENY W PANELACHIgE sp.epitop rMal d 4, jabłko3
Alergeny- składniki kurzu, roztoczaIgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus3-6
Alergeny- składniki kurzu, roztoczaIgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae3-6
Alergeny- składniki kurzu, roztoczaIgE sp. D70 - Acarus siro3-6
Alergeny- składniki kurzu, roztoczaIgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor3-6
Alergeny- składniki kurzu, roztoczaIgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae3-6
Alergeny- sierści i pierzaIgE sp. E7 - odchody gołębia3-6
Alergeny- sierści i pierzaIgE sp. I6 - karaluch - prusak3-6
Alergeny- sierści i pierzaIgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Holister Sten)3-6
Alergeny- sierści i pierzaIgE sp. E1 - sierść kota3-6
Alergeny- sierści i pierzaIgE sp. E2 - sierść psa3-6
Alergeny- sierści i pierzaIgE sp. E3 - sierść konia3-6
Alergeny- sierści i pierzaIgE sp. E201 - pióra kanarka3-6
Alergeny- sierści i pierzaIgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi)3-6
Alergeny- sierści i pierzaIgE sp. E78 - pióra papużki falistej3-6
Alergeny- sierści i pierzaIgE sp. E86 - pióra kaczki3-6
Alergeny- sierści i pierzaIgE sp. E84 - naskórek chomika3-6
Alergeny- sierści i pierzaIgE sp. E82 - naskórek królika3-6
Alergeny- sierści i pierzaIgE sp. E81 - naskórek owcy3-6
Alergeny- sierści i pierzaIgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej3-6
Alergeny- sierści i pierzaIgE sp. E5 łupież psa11
Alergeny- trawy i zbożaIgE sp. G3 - kupkówka pospolita3-6
Alergeny- trawy i zbożaIgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa3-6
Alergeny- trawy i zbożaIgE sp. G6 - tymotka łąkowa3-6
Alergeny- trawy i zbożaIgE sp. G12 - żyto (pyłki)3-6
Alegreny-drzewaIgE sp. T3 - brzoza3-6
Alegreny-drzewaIgE sp. T4 - leszczyna3-6
Alegreny-drzewaIgE sp. T2 - olcha3-6
Alegreny-drzewaIgE sp. T14 - topola3-6
Alegreny-drzewaIgE sp. T12 - wierzba3-6
Alergeny- chwastyIgE sp. W9 - babka lancetowata3-6
Alergeny- chwastyIgE sp. W6 - bylica pospolita3-6
Alergeny- chwastyIgE sp. W10 - komosa biała3-6
Alergeny - pleśnieIgE sp. M6 - Alternaria tenuis3-6
Alergeny - pleśnieIgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus3-6
Alergeny - pleśnieIgE sp. M5 - Candida albicans3-6
Alergeny - pleśnieIgE sp. M2 - Cladosporium herbarum3-6
Alergeny - pleśnieIgE sp. M4 - Mucor racemosus3-6
Alergeny - pleśnieIgE sp. M1 - Penicillium notatum3-6
Alergeny- mleczneIgE sp. F1 - białko jajka3-6
Alergeny- mleczneIgE sp. F245 - jajko całe3-6
Alergeny- mleczneIgE sp. F75 - żółtko jajka3-6
Alergeny- mleczneIgE sp. F76 - alfa laktoalbumina3-6
Alergeny- mleczneIgE sp. F77 - beta laktoglobulina3-6
Alergeny- mleczneIgE sp. F78 - kazeina3-6
Alergeny- mleczneIgE sp. F2 - mleko krowie3-6
Alergeny- mleczneIgE sp. F81 - ser cheddar3-6
Alergeny- mleczneIgE sp. F 360 jogurt11
Alergeny- mączneIgE sp. F79 - gluten (gliadyna)3-6
Alergeny- mączneIgE sp. F11 - gryka3-6
Alergeny- mączneIgE sp. F6 - jęczmień3-6
Alergeny- mączneIgE sp. F8 - kukurydza3-6
Alergeny- mączneIgE sp. F7 - owies3-6
Alergeny- mączneIgE sp. F4 - pszenica3-6
Alergeny- mączneIgE sp. F9 - ryż3-6
Alergeny- mączneIgE sp. F14 - soja3-6
Alergeny- mączneIgE sp. F5 - żyto3-6
Alergeny- mięsa i rybIgE sp. F88 - baranina3-6
Alergeny- mięsa i rybIgE sp. F284 - indyk3-6
Alergeny- mięsa i rybIgE sp. F83 - kurczak3-6
Alergeny- mięsa i rybIgE sp. F26 - wieprzowina3-6
Alergeny- mięsa i rybIgE sp. F27 - wołowina3-6
Alergeny- mięsa i rybIgE sp. F3 - dorsz3-6
Alergeny- mięsa i rybIgE sp. F40 - tuńczyk3-6
Alergeny- mięsa i rybIgE sp. F 24 - krewetka11
Alergeny - warzywaIgE sp. F15 - fasola3-6
Alergeny - warzywaIgE sp. F12 - groch3-6
Alergeny - warzywaIgE sp. F31 - marchew3-6
Alergeny - warzywaIgE sp. F244 - ogórek3-6
Alergeny - warzywaIgE sp. F86 - pietruszka3-6
Alergeny - warzywaIgE sp. F25 - pomidor3-6
Alergeny - warzywaIgE sp. F85 - seler3-6
Alergeny - warzywaIgE sp. F35 - ziemniak3-6
Alergeny - warzywaIgE sp. F48 - cebula3-6
Alergeny- owoceIgE sp. F92 - banan3-6
Alergeny- owoceIgE sp. F94 - gruszka3-6
Alergeny- owoceIgE sp. F49 - jabłko3-6
Alergeny- owoceIgE sp. F84 - kiwi3-6
Alergeny- owoceIgE sp. F33 - pomarańcza3-6
Alergeny- owoceIgE sp. F44 - truskawka3-6
Alergeny- owoceIgE sp. F 237 - morela11
Alergeny- owoceIgE sp. F 259 - winogrona11
Alergeny- przyprawy, używki, orzechyIgE sp. F105 - czekolada3-6
Alergeny- przyprawy, używki, orzechyIgE sp. F93 - kakao3-6
Alergeny- przyprawy, używki, orzechyIgE sp. F221 - kawa3-6
Alergeny- przyprawy, używki, orzechyIgE sp. F403 - drożdże browarnicze3-6
Alergeny- przyprawy, używki, orzechyIgE sp. F89 - musztarda3-6
Alergeny- przyprawy, używki, orzechyIgE sp. F277 - koperek3-6
Alergeny- przyprawy, używki, orzechyIgE sp. F280 - pieprz czarny3-6
Alergeny- przyprawy, używki, orzechyIgE sp. F17 - orzech leszczyny3-6
Alergeny- przyprawy, używki, orzechyIgE sp. F256 - orzech włoski3-6
Alergeny- przyprawy, używki, orzechyIgE sp. F13 - orzech ziemny3-6
Alergeny- przyprawy, używki, orzechyIgE sp. F 20 - migdały11
Alegreny-owadyIgE sp. I3 - jad osy3-6
Alegreny-owadyIgE sp. I1 - jad pszczoły3-6
Alegreny-owadyIgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego3-6
Alegreny-owadyIgE sp. I71 - jad komara3-6
Alegreny-owadyIgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)3-6
Alegreny-owadyIgE sp. I205 - jad trzmiela9-10
Alergeny -inneIgE sp. O1 - bawełna3-6
Alergeny -inneIgE sp. K20 - wełna3-6
Alergeny -inneIgE sp. K82 - latex3-6
Alergeny -inneIgE sp. K74 - jedwab11
Alergeny -inneIgE sp. K80 - formaldehyd11
Alergeny -inneIgE sp. C204 - amoxycylina3-6
Alergeny -inneIgE sp. C62 - doksycyklinado 35
Alergeny -inneIgE sp. P1 - glista ludzka3-6

Kategorie:

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
BADANIA KAŁU
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
SEROLOGIA
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
DIAGNOSTYKA ANEMII
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
INNE HORMONY I METABOLITY
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
UKŁAD KRZEPNIĘCIA
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY
BADANIA Z MOCZU
INFEKCJE
TOKSYKOLOGIA
AUTOIMMUNOLOGIA
ALERGOLOGIA
ALERGENY